پادلینک در تلگرام

پادلینک در تلگرام

با گسترش روز افزون برنامه ارتباط مجازی تلگرام و افزایش چندین برابر این برنامه ، مدیران دست به ارائه خدمات جدیدتری نظیر افزایش ظرفیت گروه ها ، ایجاد سوپر گروه ها ، ایجاد کانال و … زدند. امروزه کانال های تلگرام محبوبیت بسیار زیادی پیدا کردند ، در حدی تعداد کانال...