کوروش تهامی

کوروش تهامی

کوروش تهامی ، بازیگر پیج های ایشون:     وب سایت رسمی کوروش تهامی پیج فیسبوک کوروش تهامی پیج اینستاگرام کوروش تهامی  با تشکر از همکاری ایشون ، طبق فرموده ایشون : تنها راه ارتباطی با شما عزیزان ، فقط اینستاگرام و سایت رسمی شون ه ، و پیج فیسبوک ، صرفا جلوه...